საქმიანი კონტაქტები

პირველი ბიზნეს ეტიკეტის და პროტოკოლის სერთიფიცირებული კურსი საქართველოში.

გაუ–თბილისის პიარ სკოლა პრაქტიკოსი, წარმატებული პროფესიონალი ლექტორებით დაკომპლექტებული სასწავლო დაწესებულებაა, სადაც დასავლური სტანდარტების შესაბამისი მაღალი დონის ინოვაციური და სპეციალიზებული განათლების მიღებისათვის მსმენელთათვის ყველა პირობა არის შექმნილი.

Sales MBA, ურთიერთობით გაყიდვების ტრენინგი, მომსახურება გაყიდვებში, ადამიანებთან კომუნიკაციის ხელოვნება, კონტაქტ ცენტრის მომსახურების სტრატეგია. კონსულტაცია, მომსახურებისა და გაყიდვების ხარისხის კვლევა. Sales MBA, Sales communication training, Services in Sales, The art of communication, Contact center service strategy, consulting, Consulting and sales quality research

Creative Media School. Development of creative thinking and professionalism in the students is the mission of Creative Education Studio. We acknowledge that hard work, discipline and dedication are essential along with talent to stand out in highly competitive world. That is why we strive to develop a friendly and relaxed atmosphere, where gifted and creative people will be able to get professional and up-to-date knowledge in art, film, music, design and media fields from experienced lecturers and industry gurus.